DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a Mediashop GmbH

19.02.2024

 

1     Generalități 1

2     Numele și datele de contact ale operatorului și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor 1

3     Definiții 2

4     Punerea la dispoziție a website-ului și crearea de fișiere jurnal 3

5     Înregistrarea și utilizarea contului de client 5

6     Efectuarea unei comenzi 6

7     Serviciul clienți 7

8     Formularul de contact și e-mailul de contact 8

9     Sondaje pentru îmbunătățirea produselor 8

10   Furnizorii de servicii de livrare și de plată. 9

11   Comunicarea privind livrarea după efectuarea comenzii 10

12   Alți destinatari de date (furnizori de servicii) 11

13   Utilizarea cookie-urilor și a altor instrumente de monitorizare. 11

14   Transmiterea de materiale publicitare și dreptul de opoziție. 23

15   Ștergerea datelor 25

16   Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată. 26

17   Securitatea datelor 26

18   Actualizarea și modificarea prezentei Declarații privind protecția datelor cu caracter personal 27

 

 

 

  1. Generalități

 

Protecția și securitatea datelor dvs. cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru noi. Prin urmare, prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor  al UE (GDPR) și cu legile naționale privind protecția datelor.

 

  1. Numele și datele de contact ale operatorului și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

 

Operator:

Mediashop GmbH
Schneiderstrasse 1
2620 Neunkirchen
Austria

Tel.: 031.8114.000

E-Mail: [email protected]

 

Responsabilul cu protecția datelor din Mediashop poate fi contactat pentru toate întrebările și aspectele privind securitatea și protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează:

Mediashop GmbH

"attn. DPO" sau "to attn. GDPR"

OP nr. 2 CP nr. 2 Oradea, jud. Bihor, Cod postal 410670

E-mail: [email protected]

 

  1. Definiții

 

Această Declarație privind protecția datelor cu caracter personal se bazează pe termenii definiți la adoptarea Regulamentului (UE) general privind protecția datelor (GDPR). Declarația privind protecția datelor ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil cei mai importanți termeni:

 

 1. date cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

 

 1. persoana vizată

 

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.

 

 1. prelucrare

 

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau ne-automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

 1. restricționarea prelucrării

 

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

 

 1. pseudonimizarea

 

Pseudonimizarea înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 

 1. operator

 

Operatorul este entitatea care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

 1. persoană împuternicită/ împuternicit

 

Persoana împuternicită este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

 1. destinatar

 

Un destinatar este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari.

 

 1. terț

 

Terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul sau persoana împuternicită.

 

 1. consimțământ

 

Consimțământul reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și revocabilă în orice moment a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

  1. Punerea la dispoziție a website-ului și crearea de fișiere jurnal

 

   1. Generalități

 

    1. Descrierea și întinderea prelucrării datelor

 

Pentru a vă permite să vizualizați gama de produse din magazinul nostru online Mediashop.ro, sistemul nostru înregistrează automat date și informații din sistemul informatic al computerului sau din browser-ul dispozitivului final utilizat (în fișiere jurnal) de fiecare dată când website-ul nostru este accesat. Aceste date sunt stocate până când sunt șterse automat. Sunt colectate următoarele date:

 • Informații despre tipul și versiunea browser-ului utilizat
 • Rezoluția ecranului
 • fiecare vizualizare/ accesare de pagină
 • Sistemul de operare al utilizatorului
 • Informații despre categoria dispozitivului utilizat (telefon mobil, PC desktop, tabletă) și informații despre dispozitivul utilizat
 • Adresa IP atribuită de furnizorul de internet al utilizatorului
 • Data și ora de acces
 • Website-urile de pe care sistemul utilizatorului accesează website-ul nostru

Datele sunt șterse după o evaluare statistică care nu mai poate fi trasată până la vizitatorul final al website-ului, cel târziu după un an.

 

    1. Scopul prelucrării datelor

 

Stocarea de date în fișierele jurnal face parte din funcționarea normală a oricărui website și este efectuată pentru a asigura funcționalitatea website-ului. În plus, folosim datele pentru a optimiza viteza website-ului și pentru a asigura securitatea și stabilitatea sistemelor noastre IT. În plus, fișierele jurnal sunt utilizate pentru a restabili înregistrările pierdute din coșul dumneavoastră de cumpărături (de exemplu, în cazul pierderii/ închiderii unei sesiuni).

 

    1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

 

Această prelucrare are loc în temeiul interesului legitim descris mai sus conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

 

   1. Cloudflare, ca destinatar al datelor dvs.

 

Pentru a crește viteza de încărcare a website-ului nostru în întreaga lume, folosim Content Delivery Network ("CDN"), prin împuternicitul nostru Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München, Germania ("Cloudflare").

Un CDN este o rețea de servere operate și conectate la nivel global care poate transmite conținut optimizat vizitatorului website-ului, în funcție de structura rețelei de internet. În esență, adresa IP și metadatele browser-ului (astfel cum sunt descrise la punctul 4.1.1 de mai sus) sunt utilizate pentru procesare.

Cloudflare utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Ca o garanție suplimentară, Cloudflare s-a angajat să lupte în instanță împotriva oricărui acces al guvernului american la datele europene (https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/).

Cloudflare este utilizat în temeiul interesului nostru legitim de a asigura o prezentare sigură, performantă și stabilă a website-ului nostru. Astfel, temeiul juridic al prelucrării îl constituie art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

 

  1. Înregistrarea și utilizarea contului de client

 

   1. Descrierea și întinderea prelucrării datelor

 

Pe website-ul nostru, oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra în registrul nostru de clienți (prin crearea unui cont de client) prin furnizarea de date cu caracter personal, atât ca parte a unei comenzi, cât și fără a comanda produse. Datele sunt introduse într-o fereastră de intrare, transmise către noi și stocate. Următoarele categorii de date sunt colectate în timpul procesului de înregistrare: forma de adresare/salut, numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, codul poștal, orașul și țara.

Dacă înregistrați și numărul dvs. de telefon, vă putem contacta mai ușor, pentru a rezolva mai rapid și mai ușor posibile dificultăți de livrare sau defecte/ vicii ale produselor.

Dacă ne furnizați și data nașterii (fie în contul dvs., fie dacă alegeți o metodă de plată care nu poate fi efectuată fără a furniza data nașterii), vă vom putea transmite o mică atenție de aniversare.

Ca parte a procesului de înregistrare, se va obține consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea datelor menționate mai sus. Veți putea modifica sau actualiza în orice moment datele pe care ni le-ați furnizat.

 

   1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor pentru scopurile menționate mai sus este consimțământul utilizatorului, potrivit art. 6 alin. 1 lit. a GDPR.

 

   1. Posibilitatea de revocare a consimțământului

 

În calitate de utilizator, aveți opțiunea de a vă revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru aceasta este suficient să ne transmiteți un simplu mesaj la unul dintre datele noastre de contact. Acest lucru va închide înregistrarea dvs. și va șterge contul de client împreună cu datele pe care le-ați furnizat. Datele care sunt necesare pentru executarea unui contract sau pentru punerea în aplicare a  unor măsuri precontractuale, precum și datele pe care suntem obligați să le stocăm în baza unor obligații legale, vor fi șterse numai după ce scopul a fost îndeplinit sau după ce a expirat perioada legală de stocare.

 

 

  1. Efectuarea unei comenzi

 

   1. Descrierea și întinderea prelucrării datelor

 

Puteți comanda produse de la noi online, prin telefon sau cu ajutorul unui card de comandă din catalog. Datele cu caracter personal sunt necesare pentru a procesa comanda dumneavoastră. În acest scop, se colectează forma de adresare/salut, numele și prenumele, precum și adresa dumneavoastră. Fiecărui client îi atribuim un număr de client.

Pentru a duce la îndeplinire comanda, poate fi necesar să vă contactăm. Pentru a face acest lucru, vă solicităm numărul de telefon și/sau adresa de e-mail la care vă putem contacta în acest scop.

Veți fi informat în mod activ cu privire la starea comenzii și a livrării prin SMS sau e-mail.

Odată cu prima dumneavoastră comandă veți primi și o "scrisoare de bun venit" care vă informează despre posibilitățile pe care le aveți ca și client Mediashop.

Dacă ne furnizați data nașterii (fie în contul dvs., fie dacă alegeți o metodă de plată care nu poate fi efectuată fără a furniza data nașterii), vă vom putea transmite o mică atenție de aniversare.

Pentru a îndeplini contractul de vânzare de bunuri încheiat cu dvs., transmitem datele menționate mai sus furnizorilor noștri de servicii de livrare și de plată (pentru mai multe detalii, consultați Secțiunea 10 "Furnizori de servicii de livrare și de plată)".

 

    1. Comanda online

 

Atunci când plasați o comandă online, colectăm de asemenea adresa IP a dispozitivului dvs., țara, data și ora înregistrării și sursa de înregistrare. Acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic pentru a putea prelua comanda.

 

    1. Comandă prin telefon

 

Clienții au, de asemenea, posibilitatea de a comanda produse prin telefon sau de a obține informații despre acestea. Toți agenții noștri telefonici sunt instruiți cu privire la cerințele GDPR și se angajează să respecte secretul și confidențialitatea datelor.

Pentru a face mai comodă plasarea comenzilor de către clienți, datele sunt introduse într-un sistem de gestionare a clienților, disponibil agenților telefonici și personalului de la Serviciul Clienți. Pentru clienții deja înregistrați se vor utiliza datele personale deja existente pentru a identifica în mod corect clientul.

Clientul are la dispoziție diverse opțiuni de plată. Din motive geografice, tehnice sau de solvabilitate, este posibil ca anumite metode de plată să nu fie disponibile în momentul apelului. În cazul în care agentul telefonic nu poate găsi un motiv satisfăcător pentru acest lucru, apelantul este pus în legătură cu supervizorul acestuia.

Pentru a îmbunătăți în mod constant calitatea personalului nostru, apelurile personalului nostru sunt înregistrate și verificate în mod aleatoriu, fără a identifica persoana care apelează, cu condiția ca aceasta din urmă să fi fost de acord cu înregistrarea apelului. Atunci când este plasată o comandă, înregistrarea este asociată cu numărul de identificare intern și este stocată timp de trei luni. De asemenea, apelantul are opțiunea de a se opune înregistrării apelului prin apăsarea unui buton. În acest caz, conversația cu apelantul nu va fi înregistrată.

 

   1. Temeiul juridic al prelucrării datelor, scopul prelucrării datelor

 

Efectuarea unei comenzi are ca scop încheierea unui contract cu utilizatorul, iar datele menționate mai sus sunt necesare pentru executarea contractului (temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. b GDPR). Utilizăm numărul dvs. de telefon și adresa dvs. de e-mail numai dacă ni le-ați furnizat în scopurile menționate mai sus, iar înregistrarea conversației are loc numai dacă v-ați dat consimțământul în acest sens (temeiul juridic: art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

 

   1. Durata de stocare

 

Datele cu caracter personal ale clientului vor fi utilizate pe perioada necesară pentru procesarea comenzii și sunt păstrate pe durata perioadelor legale de stocare, în vederea realizării scopurilor indicate mai sus.

 

  1. Serviciul clienți

 

   1. Descrierea și întinderea prelucrării datelor

 

Întreg personalul nostru de servicii pentru clienți este instruit cu privire la cerințele GDPR și se angajează să păstreze secretul și confidențialitatea datelor. În timpul conversației se realizează o înregistrare vocală, cu condiția ca clientul să fie de acord cu acest lucru.

Pentru a putea soluționa rapid cererea sau reclamația dumneavoastră, poate fi necesar să vă contactăm. În acest scop, vă solicităm numărul de telefon și/sau adresa de e-mail la care vă putem contacta în acest scop.

Dacă ne contactați în legătură cu un produs care nu a fost achiziționat direct de la noi, ci de la un partener de vânzări, trebuie să colectăm datele dumneavoastră în același mod ca pentru orice alt client pentru a procesa cererea dumneavoastră. În plus, va fi înregistrat și partenerul de vânzări respectiv.

 

   1. Categorii de persoane vizate

 

 • Părțile interesate
 • Clienți
 • Clienți ai partenerilor noștri de vânzări

 

 

   1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

 

Temeiul juridic al prelucrării datelor este consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR).  În cazul în care contactul este necesar pentru îndeplinirea unui contract de achiziție, atunci prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

 

  1. Formularul de contact și e-mailul de contact

 

   1. Descrierea și întinderea prelucrării datelor

 

Dacă ne contactați prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact online, colectăm date cu caracter personal (cum ar fi numele și adresa de e-mail) în măsura în care ni le furnizați. Folosim aceste date doar pentru a procesa și a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

 

   1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cadrul formularului de contact sau al trimiterii unui e-mail este consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

 

   1. Durata de stocare

 

Datele transmise prin intermediul formularului de contact vor fi șterse imediat după ce am răspuns la întrebările dvs., cu excepția cazului în care avem nevoie de ele pentru a îndeplini anumite obligații contractuale sau legale sau dacă ați consimțit în mod expres la prelucrarea în alt scop.

 

  1. Sondaje pentru îmbunătățirea produselor

 

   1. Descrierea și întinderea prelucrării datelor

 

Dezvoltăm și comercializăm produse inovatoare. Dacă un produs pe care îl vindem corespunde sau nu așteptărilor clienților noștri are o importanță deosebită pentru compania noastră. În cazul în care apar dificultăți de utilizare la anumite produse individuale, avem un interes propriu și urgent de a afla care sunt motivele și de a  le elimina/ remedia cât mai repede posibil. În cazul în care clienții semnalează dificultăți nespecificate cu un produs, este posibil să vă contactăm prin e-mail și să vă întrebăm despre experiența dumneavoastră cu produsul în cauză. În acest sens, folosim datele dvs. de contact pentru a vă trimite prin e-mail informații suplimentare relevante pentru dvs.

Sondajul se va referi exclusiv la produsul în cauză.

Informațiile colectate în acest mod pentru îmbunătățirea produselor sunt imediat anonimizate și nu pot fi asociate cu persoana dumneavoastră.

 

 

   1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

 

Sondajul prin e-mail este necesar pentru a ne proteja interesul legitim în îmbunătățirea produselor. Temeiul juridic pentru această prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

Dreptul de opoziție: Puteți să vă opuneți în orice moment unui astfel de sondaj, iar noi nu vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail în acest scop. Puteți trimite opoziția dvs., la alegere, la una dintre adresele de contact menționate mai sus, ca răspuns la e-mailul de sondaj sau prin intermediul link-ului inserat în e-mail în acest sens.

 

  1. Furnizorii de servicii de livrare și de plată

 

   1. Descrierea și întinderea prelucrării datelor

 

Transmitem datele comenzilor dvs. către partenerii noștri de expediere și plată.

Serviciile de livrare și poștale, precum și prestatorii de servicii de plată acționează în numele nostru, dar, din motive juridice sau procedurale, aceștia poartă ei înșiși responsabilitatea pentru securitatea și prelucrarea datelor dumneavoastră. De asemenea, revizuim periodic politicile de protecție a datelor ale acestor furnizori de servicii pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în mod adecvat.

 

   1. Mai jos descriem cooperarea cu furnizorii noștri de servicii de plată:

 

    1. IXOPAY

 

Utilizăm IXOPAY (IXOPAY GmbH, Mariahilfer Straße, nr. 77-79, 1060 Viena, Austria ) pentru a stabili o conexiune sigură, trasabilă și stabilă cu diverși furnizori de servicii de plată. IXOPAY își asumă rolul de "furnizor de gateway" sau de furnizor de servicii de inițiere de plăți în sensul Directivei UE privind serviciile de plată (PSD2).

IXOPAY stabilește conexiunea pentru următorii furnizori de servicii de plată sau metode de plată: Visa și Mastercard.

IXOPAY stochează în acest sens următoarele categorii de date ale clienților: nume, data nașterii, formă de adresare, adresa de facturare, adresa de livrare, număr de telefon, adresa de email, adresa IP, detalii bancare (IBAN, număr card, etc.) sau numărul cardului de credit.   

Integrarea IXOPAY pe website-ul nostru se bazează pe un contract sau pe măsuri precontractuale în contextul comenzii dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este, prin urmare, art. 6 alin. 1 lit. b GDPR.

 

    1. VISA/Mastercard

 

În funcție de contractul încheiat cu furnizorii VISA sau Mastercard, puteți efectua plata direct cu compania de carduri de credit. În acest caz, noi nu stocăm niciun fel de date în afara comenzii și primim confirmare a tranzacției de la compania de carduri de credit în cazul unei tranzacții reușite.

În conformitate cu Directiva UE privind serviciile de plată (PSD2), mai este implicată în decontare și o așa-numită companie de "achiziționare a cardurilor de credit" - în acest caz, PAYONE GmbH (fostă SIX Payment Services), Branch Office Austria, Am Belvedere 10, 1100 Viena. Datele sunt transmise prin intermediul Saferpay (o marcă SIX).

Puteți găsi mai multe detalii despre modul în care aceste companii prelucrează datele cu caracter personal la:

https://www.mastercard.ro/ro-ro/viziune/ce-facem/politica-de-confidentialitate/politica-de-confidentialitate.html
 https://www.visa.ro/legal/privacy-policy.html   
https://www.six-payment-services.com/en/services/legal/privacy-statement.html?

 

 

  1. Comunicarea privind livrarea după efectuarea comenzii

 

Vă vom transmite notificări automate prin e-mail sau SMS cu privire la livrarea produselor comandate. Ne bazăm pentru acest lucru pe sprijinul împuternicitului nostru, Postis Express SA., Cladirea MultiGalaxy 2, str. George Constantinescu 2C, Sector 2, 020339, București, România.

În acest scop, transmitem următoarele date către Postis, pe care Postis le utilizează pentru comunicarea noastră cu dumneavoastră:

 • Număr de comandă (alocat de Mediashop)
 • Numărul comenzii pe internet (acesta este numărul comenzii din magazinul online)
 • Număr Track & Trace
 • Adresă de e-mail, număr de telefon
 • Furnizor de servicii de expediere (de exemplu, DHL, Poșta Română)
 • Modalitate de plată
 • Total comandă, data comenzii
 • Descrierea articolului, cantitatea articolului
 • Forma de adresare/salut, prenume, prenume
 • Adresă: Stradă, număr, cod poștal, oraș, țară

Atât dumneavoastră, în calitate de client, cât și Mediashop aveți un interes legitim în obținerea/transmiterea unor informații corecte și transparente despre starea livrării. Pentru aceasta este necesară prelucrarea descrisă mai sus. Temeiul juridic al prelucrării este articolul 6 alin. 1 lit. f GDPR.

Dreptul de opoziție: Aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră pentru transmiterea informațiilor de livrare. Dacă nu sunteți interesat să primiți astfel de  informații despre livrare, vă rugăm să ne anunțați folosind datele de contact furnizate.

 

  1. Alți destinatari de date (furnizori de servicii)

 

Pe lângă angajații proprii, folosim furnizori de servicii pentru a efectua părți din prelucrarea datelor în numele nostru. În aceste cazuri, am încheiat cu furnizorii de servicii acorduri de prelucrare, în conformitate cu art. 28 GDPR, care specifică în mod detaliat obligațiile și etapele individuale de prelucrare, precum și toate categoriile de date prelucrate. Caracterul adecvat al garanțiilor și calificarea furnizorilor de servicii sunt revizuite periodic de către noi.

În prelucrare sunt implicate următoarele categorii suplimentare de destinatari:

 • call center pentru a răspunde la apeluri.
 • furnizor de servicii IT pentru furnizarea serviciului fără probleme și la înaltă performanță.
 • Pentru a rezolva o solicitare sau o reclamație privind un produs,  este posibil să transmitem datele dumneavoastră către partenerul de vânzări în cauză, dacă este necesar.

 

  1. Utilizarea cookie-urilor și a altor instrumente de monitorizare

 

   1. Descrierea și întinderea prelucrării datelor

 

Website-ul nostru utilizează cookie-uri, pixeli și tehnologii similare.

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate de către browser-ul de internet pe dispozitivul dumneavoastră atunci când accesați un website. Cookie-urile conțin un șir caracteristic de caractere care permite browser-ului să vă identifice atunci când reveniți pe website.

Pixelii sunt grafice în miniatură care pot fi încorporate în e-mailuri sau pe dispozitivul dumneavoastră și care permit o evaluare statistică a campaniilor publicitare.

Atunci când accesează website-ul nostru, utilizatorul este informat cu privire la utilizarea cookie-urilor și se obține consimțământul său voluntar și informat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (temei juridic: art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). În acest fel, utilizatorului i se furnizează în mod direct informații despre scopurile esențiale ale cookie-urilor și activitățile de prelucrare utilizate și se face trimitere la această Declarație privind protecția datelor pentru informații complete. 

Modulele cookie pot fi împărțite în trei categorii: module cookie esențiale, module cookie de marketing și module cookie funcționale.

Prin cookie-uri esențiale înțelegem cookie-urile cu ajutorul cărora pot fi gestionate preferințele dvs. pentru utilizarea cookie-urilor și cele care sunt necesare pentru funcționarea magazinului online. Acestea din urmă se mai numesc și cookie-uri de sesiune, care sunt utilizate pentru a atribui dispozitivului dvs., conținutul afișat, articolele din coșul de cumpărături și altele asemenea, astfel încât să fie posibilă o achiziție.

Utilizăm cookie-uri de marketing pentru a afișa reclame personalizate pe website-uri terțe, care sunt menite să fie relevante pentru dumneavoastră și pentru interesele dumneavoastră. Deși nu sunt stocate date personale directe pe baza acestor module cookie, sunt înregistrate caracteristicile browser-ului și ale dispozitivului dvs. și acestea sunt cuplate cu interesele dvs. În cazul în care cookie-urile provin de la o platformă socială și sunteți conectat acolo, contul dvs. de pe această platformă poate fi legat cu ajutorul cookie-ului de aceste informații de la respectiva platformă. În plus, cookie-urile de marketing ne permit să măsurăm și să evaluăm eficiența campaniilor publicitare pe motoarele de căutare.

Cookie-urile funcționale ne permit să monitorizăm vizionările website-ului nostru, astfel încât să putem identifica un conținut mai căutat și să creștem atractivitatea întregului website și să îmbunătățim experiența dumneavoastră ca utilizator. În plus, conținutul media de pe platformele video, cum ar fi YouTube, care sunt încorporate în website, pot fi redate numai dacă optați pentru acest lucru. Dacă aveți un cont pe una dintre platformele de socializare, este posibil ca furnizorul să asocieze ID-ul contului dvs. și informațiile enumerate mai sus și să le atribuie persoanei dvs.

Atât cookie-urile de marketing, cât și cele funcționale provin în principal de la furnizori din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și potrivit deciziei de adecvare a Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR. Indiferent de acest lucru, vă puteți modifica  preferințele privind modulele cookies oricând în partea de jos a paginii, în secțiunea "Setări de confidențialitate".

De asemenea, puteți dezactiva sau restricționa transmiterea de module cookie prin modificarea setărilor din browser-ul dvs. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face, de asemenea, în mod automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru website-ul nostru, este posibil să nu mai poată fi utilizate toate funcțiile website-ului în toată amploarea lor. În special, este posibil ca utilizatorul să nu mai poată plasa comenzi.

 

   1. Durata de stocare și revocarea consimțământului

 

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul terminal al utilizatorului și transmise de acesta către website-ul nostru. Puteți vedea cât timp sunt stocate cookie-urile în meniul disponibil aici:

https://mediashop.ro/setari-cookie

Vă puteți revoca în orice moment consimțământul acordat, cu efect pentru viitor, prin intermediul setărilor privind protecția datelor de la subsolul fiecărei pagini. Aveți, de asemenea, opțiunea de a împiedica stocarea cookie-urilor pe computerul dvs. prin ajustarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs. sau prin ajustarea setărilor în contul de social media, astfel încât să nu fie instalate cookie-uri în timpul vizitei dvs. Puteți găsi detalii în acest sens mai jos în legătură cu fiecare activitate individuală de prelucrare.

 

 

   1. Cu privire la activitățile individuale de prelucrare online

 

    1. Google Analytics

 

Website-ul nostru utilizează "Google Analytics", un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited, cu sediul social la Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google"). Google Analytics utilizează cookie-uri, care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării de către dumneavoastră a website-ului. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea de către dvs. a acestui website, cum ar fi tipul/versiunea browser-ului, sistemul de operare, URL-ul de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP, ora solicitării serverului sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și stocate acolo.

Informațiile sunt utilizate pentru a efectua analize ale utilizării internetului și a website-ului, cum ar fi evaluări și grafice anonime privind vizualizările și vizitele pe pagină. Datele sunt prelucrate exclusiv pentru studii de piață, optimizarea website-ului și furnizarea altor servicii legate de utilizarea internetului. De asemenea, aceste informații pot fi transferate către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă terții prelucrează datele în numele nostru. În niciun caz adresa dvs. de IP nu va fi combinată cu alte date Google. Adresele IP sunt anonimizate după transmitere, astfel încât nu este posibilă o asociere (mascarea IP).

Informații suplimentare privind protecția datelor în legătură cu Google Analytics pot fi găsite, la următorul link:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

Google utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. Google Tag Manager

 

Pe website-ul nostru, folosim "Google Tag Manager" de la Google. Prin intermediul acestui serviciu, „etichetele” website-ului (tags) pot fi gestionate printr-o interfață. „Etichetele” sunt mici elemente de cod de pe un website care sunt utilizate, printre altele, pentru a măsura traficul și comportamentul vizitatorilor, pentru a înregistra impactul publicității online și al canalelor sociale, pentru a efectua activități de remarketing și targetare și pentru a testa și optimiza website-ul. Google Tag Manager implementează doar etichete. Google Tag Manager urmează un set de reguli de declanșare care pot determina când aceste etichete trebuie implementate pe un website. Atunci când un utilizator vizitează website-ul, etichetele sunt declanșate în conformitate cu configurația și cookie-urile corespunzătoare sunt încărcate în browser-ul acestuia. Acesta conține instrucțiuni cu privire la etichetele care ar trebui declanșate. Utilizarea Google Tag Manager face ca utilizarea website-ului nostru să fie mai eficientă și mai rapidă prin gestionarea corectă a etichetelor-urilor.

Google utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. Google Ads Converison Tracking

 

Utilizăm programul de publicitate online Google Ads de la Google și, ca parte a acestuia, Google Ads Converison Tracking. Un cookie pentru urmărirea conversiilor este stocat pe computerul dumneavoastră atunci când accesați un anunț plasat de noi în rețeaua de căutare sau de publicitate Google. Un astfel de cookie expiră după 30 de zile și nu este utilizate pentru identificarea personală. Dacă vizitați anumite pagini ale website-ului nostru în timp ce cookie-ul este activ, atât noi, cât și Google vom putea recunoaște că ați accesat un anunț și ați fost redirecționat către acea pagină.

Fiecare client Google Ads primește un cookie diferit. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-ului de conversie sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie pentru noi, în calitate de client Google Ads. Astfel putem monitoriza numărul total de utilizatori care au accesat un anunț și au fost redirecționați către o pagină marcată cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu primim nicio informație cu ajutorul căreia să vă putem identifica personal ca utilizator.

Dacă nu doriți să fiți vizat de acest instrument de monitorizare, puteți să refuzați instalarea cookie-ului necesar în acest scop - de exemplu, prin intermediul unei setări a browser-ului care dezactivează în general setarea automată a cookie-urilor. De asemenea, puteți dezactiva modulele cookie pentru urmărirea conversiilor prin setarea browser-ului dumneavoastră astfel încât modulele cookie de la domeniul "www.googleadservices.com" să fie blocate. Politica de confidențialitate a Google privind urmărirea conversiilor poate fi consultată aici  https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Google utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. "Enhanced Conversion Tracking" Google Ads

 

În plus față de urmărirea conversiilor din Google Ads, folosim așa-numitul „Enhanced Conversion Tracking” de la Google. Cu ajutorul conversiilor îmbunătățite, extindem urmărirea Google Ads cu date colectate în mod specific de la utilizatori. Acestea includ date precum adresa de e-mail, numele sau numărul de telefon. Pe baza consimțământului dumneavoastră, aceste date sunt convertite în valori matematic unice ("valori hash") și trimise la Google. Astfel, Google nu vede adresa dvs. de e-mail reală, ci doar versiunea criptată a acesteia.

Această tehnologie face posibilă asocierea ulterioară a accesării ofertei noastre publicitare cu comenzile efectiv plasate.  În cazul în care aceeași valoare hash este detectată pe diferite dispozitive, aceste accesări sunt asociate cu campania noastră publicitară. Scopul acestei prelucrări este de a măsura dacă campania noastră publicitară a fost de interes pentru clienți.

Furnizorul Google Ads Conversion Tracking folosește furnizori din SUA al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.-U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. Google Remarketing (Adwords)

 

În plus, folosim tehnologia de remarketing a Google. Prin intermediul acestei tehnologii, utilizatorii care au vizitat deja website-ul nostru și s-au arătat interesați sunt abordați din nou prin publicitate direcționată pe paginile rețelei partenere Google. Publicitatea este afișată prin utilizarea de cookie-uri. Cu ajutorul fișierelor de text, comportamentul utilizatorului poate fi analizat atunci când vizitează website-ul și apoi utilizat pentru publicitate în funcție de interesele acestuia.

Atunci când efectuați căutări, vizitați alte website-uri sau utilizați alte aplicații mobile, utilizarea Google Remarketing ne permite să vă oferim publicitate orientată, bazată pe interesele și nevoile dumneavoastră. În calitate de utilizator, beneficiați de publicitate personalizată pe alte website-uri. Acesta este singurul mod în care putem optimiza în permanență oferta noastră pentru dumneavoastră. Informații suplimentare despre Google Remarketing și politica de confidențialitate a Google pot fi găsite la:  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro.

Google utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. Facebook

 

Mediashop a integrat pe website-ul său componente online ale furnizorului Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook").

Facebook utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

Facebook este o rețea de socializare care furnizează Mediashop așa-numitele "Page Insights" în calitate de operator asociat în conformitate cu art. 26 din GDPR.

"Page Insights" sunt statisticile paginii privind "like-urile", nivelul de audiență al postărilor și alte subiecte pe care Mediashop le utilizează în principal în mod anonim. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la următorul link:  https://ro-ro.facebook.com/business/pages/manage.

Detalii privind prelucrarea Mediashop și Facebook în calitate de operatori asociați pot fi găsite la:  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Acest acord stipulează că Facebook are responsabilitatea principală pentru prelucrare. Dacă aveți preocupări legate de securitatea paginii noastre de Facebook Mediashop, ne puteți contacta în orice moment la adresa noastră de contact pentru aspecte legate de protecția datelor și vom transmite solicitarea dvs. către Facebook.

Deoarece Facebook este o rețea socială globală, nu avem nicio influență asupra aspectelor tehnice și organizatorice și putem influența doar conținutul referitor la produsele și evenimentele Mediashop.

O rețea socială este un loc de întâlnire care funcționează pe internet, o comunitate online care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze unii cu alții în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de companie. Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele prin intermediul cererilor de prietenie, printre altele.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale website-ului nostru, operat de noi în calitate de operator, și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browser-ul de internet de pe sistemul informatic al utilizatorului este setat automat de către componenta Facebook respectivă să descarce de pe Facebook o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare. O prezentare completă a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi găsită la  https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US.  Ca parte a acestei proceduri tehnice, Facebook recunoaște ce sub-pagină specifică a website-ului nostru este vizitată de utilizator de fiecare dată când acesta accesează website-ul, cu condiția ca utiliatorul să fie conectat la Facebook în același timp și pe toată durata vizitei website-ului nostru. Aceste informații sunt colectate de componenta Facebook și sunt asociate contului de Facebook respectiv al utilizatorului. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe website-ul nostru, de exemplu butonul "Like", sau dacă persoana vizată postează un comentariu, Facebook atribuie aceste informații contului personal de utilizator Facebook al utilizatorului și stochează aceste date cu caracter personal.

În cazul în care utilizatorul nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Facebook, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său de Facebook înainte de a accesa website-ul nostru.

Politica de confidențialitate a Facebook, care poate fi accesată la  https://ro-ro.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, aceasta explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diverse aplicații care fac posibilă împiedicarea transmiterii datelor către Facebook.

Temeiul juridic: Consimțământul pentru prelucrare (art. 6 alin. 1 lit. a GDOR) este obținut, în contextul responsabilității partajate, de către Facebook. Plugin-urile sociale "Like" și "Comment" devin active numai atunci când utilizatorii

 1. sunt conectați la contul lor de Facebook și
 2. și-au dat consimțământul pentru cookie-uri pentru aplicații și website-uri.

În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, utilizatorii pot vedea și utiliza plugin-uri precum butoanele "Like" sau "Comment". Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, utilizatorii nu pot vedea aceste plugin-uri.

 

    1. Facebook Conversion Pixels

 

Prin utilizarea serviciului Facebook Conversion Pixels al Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook"), se colectează date statistice care pot fi utilizate pentru a măsura succesul unui anunț Facebook. În plus, website-ul colectează date anonime despre comportamentul dvs. privind utilizarea website-ului, pentru a crea publicitate online bazată pe utilizare. În calitate de utilizator, beneficiați de publicitate personalizată pe alte website-uri. Doar așa putem optimiza în permanență oferta noastră pentru dumneavoastră. Puteți accesa condițiile de protecție a datelor ale Facebook Inc la următorul link:  https://ro-ro.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0   

Dacă sunteți conectat la Facebook, vă puteți opune utilizării pixelului de conversie la următorul link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebook utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. CRM Ads (Emarsys)

 

Utilizăm CRM Ads și Facebook Audience Manager al persoanei împuternicite Emarsys eMarketing AG, Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 München ("Emarsys"), pentru a crea criterii de selecție pentru destinatarii reclamelor.

Emarsys definește o valoare unică din punct de vedere matematic pentru adresa dumneavoastră de e-mail ("valori hash") și o transferă către Facebook. Dacă aveți un cont de Facebook, sunt determinate doar acele date cunoscute de Facebook și utilizate pentru a concepe criterii de selecție pentru transmiterea de publicitate. În acest proces sunt utilizați și subcontractanți din SUA.

Subcontractanții din SUA asigură un nivel adecvat de protecție privind datele cu caracter personal, potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei de adecvare a Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. Microsoft Bing Ads

 

Website-ul nostru utilizează Microsoft Bing Ads, un instrument de analiză al Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, USA 98052-6399, SUA ("Microsoft"). La fel ca Google Analytics, Microsoft Bing Ads funcționează prin setarea de cookie-uri care ne permit să urmărim vizitele dvs. pe website-ul nostru și să le folosim în scopuri publicitare (remarketing).

Acest lucru ne permite să furnizăm clienților noștri publicitate bazată pe interesele lor, utilizând Universal Event Tracking (UET) pentru a recunoaște vizitele și activitatea utilizatorilor finali pe website ca urmare a accesării unuia dintre anunțurile noastre și pentru a le stoca în listele de remarketing. Crearea acestor liste de remarketing se realizează în conformitate cu reglementările legale. În special avem în vedere să nu stocăm date sensibile și nici nu vom asocia alte date personale suplimentare cu listele noastre de remarketing și nu vom pune asemenea date la dispoziția Microsoft.

Dacă vă aflați pe o listă de remarketing, este posibil să vi se ofere publicitate bazată pe interesele dvs. din partea noastră data viitoare când veți efectua o căutare pe Bing sau Yahoo. Cu toate acestea, puteți dezactiva această publicitate direcționată modificând setările browser-ului dvs. astfel încât cookie-urile să nu mai fie stocate. În plus, puteți dezactiva această monitorizare a comportamentului de către Microsoft prin intermediul următorului link:  https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=ro-RO.

Puteți găsi mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor Microsoft Bing Ads la următorul link   https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/ro/53056/2  și pe website-ul Microsoft la următorul link:  https://privacy.microsoft.com/ro-ro/privacystatement.

Atunci când efectuați interogări de căutare, utilizarea Microsoft Bing Ads ne permite să vă oferim publicitate direcționată în funcție de interesele și nevoile dumneavoastră. În calitate de utilizator, beneficiați astfel de publicitate personalizată pe alte website-uri. Doar astfel putem optimiza în mod constant oferta noastră pentru dumneavoastră.

Microsoft asigură un nivel adecvat de protecție privind datele cu caracter personal, potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei de adecvare a Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către această entitate în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

 

    1. YouTube

 

Website-ul nostru utilizează plugin-uri de pe site-ul YouTube, care este operat de Google Ireland Limited, cu adresa în Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google“).

Pe website-ul nostru prezentăm videoclipuri de pe canalul YouTube al MediaShop.tv. Acestea sunt afișate în playerul video YouTube. MediaShop nu are acces sau control asupra cookie-urilor sau datelor prelucrate de YouTube. Youtube poate instala inclusiv cookie-uri suplimentare pentru a permite utilizarea funcțiilor YouTube pe website-ul nostru. Pentru mai multe informații despre aceste cookie-uri, vă rugăm să vizitați website-ul YouTube  https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Google utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. DoubleClick (Campaign Manager) by Google

 

Utilizăm DoubleClick (noul nume Campaign Manager) de la Google pentru a plasa anunțuri relevante pentru utilizatori și pentru a preveni plasarea mai multor anunțuri la același utilizator. Un ID cookie este utilizat pentru a înregistra ce anunțuri au fost deja plasate într-un anumit browser. În cazul în care un utilizator accesează website-ul agentului de publicitate cu același browser după o reclamă DoubleClick și cumpără ceva acolo, acest lucru este înregistrat numeric. Potrivit Google, cookie-urile DoubleClick nu conțin date cu caracter personal.

În cazul în care sunteți înregistrat și conectat la un serviciu Google, Google poate atribui vizita la contul dumneavoastră. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu v-ați înregistrat, este posibil ca furnizorul să afle și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

Puteți împiedica participarea la acest proces de monitorizare prin împiedicarea cookie-urilor de la terți în browser-ul dvs., blocarea acestora pe www.googleadservices.com, utilizarea plugin-ului pentru browser  https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638175808894309846-3778695639&rd=1 sau utilizarea unor setări restrictive pentru cookie-uri.

Pentru mai multe informații despre DoubleClick, vă rugăm să vizitați http://support.google.com/adsense/answer/2839090

Google utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. Hotjar

 

Website-ul nostru utilizează serviciul de analiză web Hotjar (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, Tel: +1 (855) 464-6788, [email protected]) pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor noștri și pentru a optimiza oferta și funcționalitatea acestui site. Cu ajutorul tehnologiei Hotjar, pot fi urmărite mișcările pe website-urile pe care este utilizat Hotjar (așa-numitele Heatmaps). Aceste date ne spun ce butoane sunt apăsate, cât de departe navighează utilizatorii pe pagină și cât timp petrec utilizatorii pe anumite pagini. În plus, cu ajutorul Hotjar este posibil să obținem feedback direct de la utilizatorii website-ului nostru. Hotjar setează cookie-uri și alte tehnologii pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor noștri și al dispozitivelor lor finale. Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protecției datelor dvs. cu caracter personal atunci când utilizăm Hotjar. Putem urmări doar ce butoane sunt apăsate, ce traseu urmează mouse-ul, cât de mult navighează utilizatorul pe website, dimensiunea ecranului, tipul de dispozitiv și informații despre browser, locația geografică (țara) și limba preferată pentru afișarea website-ului nostru. Hotjar ascunde în mod automat zonele de pe website-ul în care sunt afișate date personale ale dumneavoastră sau ale unor terțe părți. Prin urmare, aceste date nu pot fi urmărite în niciun moment. Adresele IP sunt stocate și procesate doar în mod anonim, astfel încât este exclusă o referire directă la o persoană. Hotjar stochează informațiile descrise mai sus în numele nostru într-un profil de utilizator pseudonimizat. Puteți împiedica în orice moment colectarea datelor dvs. de către Hotjar prin dezactivarea serviciului de pe această pagină https://www.Hotjar.com/privacy/do-not-track/ sau prin contactarea Hotjar (https://www.Hotjar.com/contact). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea "despre Hotjar" de pe pagina de ajutor a Hotjar. Politica de confidențialitate a Hotjar poate fi găsită aici: https://www.Hotjar.com/privacy/

Hotjar utilizează subcontractanți din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

    1. Facebook Conversion API

 

Utilizăm Facebook Conversion API, un instrument de urmărire a evenimentelor, pe website-ul nostru ca parte prelucrării noastre comune cu Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook").

Sunt colectate următoarele date cu caracter personal:

Date privind utilizarea (de exemplu, pagini web vizitate, interesul pentru conținut, timpii de acces), date meta/de comunicare (de exemplu, informații despre dispozitiv, adrese IP), date de localizare (informații privind poziția geografică a unui dispozitiv sau a unei persoane). Prelucrarea extinsă a datelor: adresa de e-mail, numărul de telefon, sexul, data nașterii, numele și prenumele, adresa, ID-urile de utilizator.

Scopul prelucrării datelor: Aceasta este o interfață de date prin intermediul căreia transmitem date despre vizualizările dvs. pe paginile individuale de pe website-ul nostru către Facebook pentru evaluare. Acest lucru ne permite să vă arătăm reclame pe website-ul nostru care corespund intereselor dumneavoastră.

Destinatarii: În domeniul Facebook Conversion API, lucrăm în calitate de operatori asociați cu Facebook, care creează statisticile utilizatorilor împreună cu noi. În cadrul acestui proces, datele sunt prelucrate și în SUA.

Detalii privind protecția datelor la Meta Platforms Ireland Limited pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/about/privacy
https://ro-ro.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 ,
https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

Meta Platforms Ireland Limited utilizează subcontractori, inclusiv în SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR)..

 

    1. nr-data.net ("New Relic")

 

Aceasta este monitorizarea noastră pentru magazinul online, care este operată de echipa noastră IT. Cu ajutorul acestei monitorizări, înțelegem dacă serverele sunt suprasolicitate sau dacă există erori în magazinul nostru online. Așadar, acesta este un serviciu de analiză a performanței.

Persoana împuternicită: New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, Statele Unite ale Americii.

Mai jos găsiți adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor al împuternicitului: [email protected]

Puteți accesa politica de confidențialitate a furnizorului la următorul link: https://newrelic.com/termsandconditions/services-notices

Pentru a citi politica privind modulele cookie a furnizorului, puteți accesa următorul link: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

New Relic asigură un nivel adecvat de protecție privind datele cu caracter personal, potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei de adecvare a Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

 

    1. Bloomreach

 

Este vorba despre sistemul nostru CMS (Content Management System). Acest sistem este utilizat pentru a modifica conținutul magazinelor noastre web (aspectul, texte, imagini, componente) sau pentru a crea pagini noi. Cookie-ul de sesiune utilizat în acest sens garantează menținerea conexiunii dintre utilizator și server și salvează preferințele dumneavoastră în ceea ce privește conținutul de pe website-ul nostru. Acest lucru este deosebit de important pentru achizițiile din magazinul online.

Temeiul juridic este interesul nostru legitim de a asigura funcționarea stabilă a website-ului și a magazinului nostru online (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

Persoana împuternicită: BloomReach B.V., Oosteinde 11 1017 WT Amsterdam, Țările de Jos. Pentru a citi politica de confidențialitate a împuternicitului, puteți accesa următorul link: https://www.bloomreach.com/en/legal/services-privacy-notice

De asemenea, puteți accesa politica privind modulele cookie a persoanei împuternicite la următorul link: https://www.bloomreach.com/en/legal/cookie-policy

 

    1. Emarsys

 

Utilizăm produse de la Emarsys eMarketing Systems GmbH, Lassallestraße 7B, 1020 Viena, Austria, ("Emarsys") pentru personalizare și analiză. Emarsys lucrează ca împuternicit al nostru cu cookie-uri și pixeli de monitorizarre care ne ajută să creăm buletine informative și publicitate personalizată. Atunci când vizitați website-ul nostru, datele colectate de Emarsys pot fi, de asemenea, asociate într-un profil de utilizator pseudonimizat, pe baza consimțământului dumneavoastră.

Website-ul nostru utilizează, de asemenea, comenzi JavaScript pentru a colecta date despre navigare și achiziții. Aceste date sunt utilizate pentru a vă îmbogăți profilul de client și pentru a vă oferi o experiență personalizată în toate punctele noastre de contact.

În principiu, colectăm următoarele două tipuri de informații ca parte a prelucrării:

 • Informații despre serviciul furnizat
 • Adresa IP
 • Browser
 • Identificatori cookie
 • Identificatori pseudonimizați (ID-uri externe sau adresă de e-mail criptată) pentru vizitatorii conectați.
 • Informații privind comportamentul de navigare
 • Produse care au fost luate în considerare
 • Produse care au fost adăugate în coșul de cumpărături
 • Produse care au fost achiziționate

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a primi buletinul nostru informativ, vom prelucra în plus următoarele date în legătură dumneavoastră:

 • dacă și când a fost deschis buletinul informativ
 • link-ul pe care l-ați accesat,
 • când și cât timp ați vizitat website-ul nostru,
 • ce produse și categorii de produse v-au interesat
 • ce produs ați ales și
 • dacă vânzarea a fost finalizată normal.

Emarsys utilizează, de asemenea, subcontractori din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

Puteți accesa politica de confidențialitate Emarsys aici:  https://emarsys.com/privacy-policy/  

 

  1. Transmiterea de materiale publicitare și dreptul de opoziție

 

   1. Transmiterea de materiale publicitare prin e-mail

 

    1. Ca mesaj prin e-mail

 

Folosim adresa dvs. de e-mail, colectată în cadrul unei comenzi, pentru a vă trimite informații despre produsele noastre care sunt similare cu cele pe care le-ați cumpărat deja.

Temeiul juridic al acestei prelucrări este interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera f din GDPR.

Aveți opțiunea de a vă opune utilizării adresei dumneavoastră de e-mail pentru astfel de mesaje publicitare, atât în momentul în care datele dumneavoastră sunt colectate și de fiecare dată când primiți astfel de mesaje.

 

    1. Ca buletin informativ (newsletter) prin e-mail

 

Dacă vă abonați la buletinul nostru informativ gratuit, veți primi în timp util informații despre coșul dvs. de cumpărături, noi produse, sfaturi și știri valoroase, precum și oferte exclusive. În plus, vă invităm să luați parte la chestionare privind satisfacția clienților și noi idei de produse.

După înregistrare, veți primi un e-mail de confirmare cu un link de activare pentru a începe să primiți buletinul informativ. Prin intermediul linkului de activare, confirmați că înregistrarea este făcută efectiv de dumneavoastră și nu de persoane neautorizate (dublu opt-in).

Dacă v-ați abonat la buletinul nostru informativ, vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite informații despre produsele și ofertele Mediashop.

Pentru înregistrare, prelucrăm următoarele date: Numele și adresa dumneavoastră de e-mail, precum și momentul înregistrării și confirmarea înregistrării, adresele IP în momentul înregistrării și confirmarea înregistrării.  

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor pentru trimiterea buletinului informativ este consimțământul utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

Dacă nu mai doriți să primiți buletinul nostru informativ, vă puteți dezabona în orice moment, dând click pe link-ul "Dezabonare" din subsolul unuia dintre buletinele noastre informative sau trimițând un e-mail la [email protected]  . Cu toate acestea, o revocare a consimțământului/ dezabonare nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de revocare.

 

   1. Trimiterea de materiale promoționale pe rețelele de socializare

 

Utilizăm CRM Ads al furnizorului Emarsys eMarketing AG, Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 München, Germania, pentru a vă trimite ocazional, prin intermediul Facebook Audience Manager, reclame pe care le considerăm relevante pentru dumneavoastră. Această funcție permite ca anunțurile să vă fie transmise în funcție de interesele dvs. pe rețelele de socializare, pe baza preferințelor dvs. Emarsys face acest lucru prin determinarea unei valori unice din punct de vedere matematic pentru adresa dvs. de e-mail ("valoare hash"), precum și a indicatorilor de interes, și prin transmiterea acestor date către Facebook. Dacă aveți un cont de Facebook, vi se va afișa apoi publicitate bazată pe interesele dvs. folosind aceste date. Indiferent de existența consimțământului dvs., puteți împiedica publicitatea personalizată în setările de confidențialitate ale contului dvs. de Facebook.

Emarsys eMarketing AG utilizează, de asemenea, subcontractori din SUA, al căror nivel de protecție privind datele cu caracter personal este considerat adecvat potrivit E.U.- U.S. Data Privacy Framework (română: Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor) și Deciziei Comisiei Europene din 10.07.2023. Astfel, datele cu caracter personal sunt transferate către aceste entități în baza art. 45 GDPR.

Prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR).

 

   1. Livrarea prin poștă a materialelor publicitare

 

    1. Cataloage de produse prin poștă

 

Dacă sunteți deja clientul nostru, vom încerca să vă atragem atenția doar asupra produselor și ofertelor care vă pot interesa. Facem acest lucru prin utilizarea platformei CrossEngage, care ne permite să grupăm datele pe care ni le-ați furnizat despre achizițiile dvs. în funcție de posibilele interese. Nu adăugăm niciodată la aceste date alte date din surse terțe.

Furnizorul platformei este CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin.

Acest tip de selecție este în interesul nostru economic, în interesul nostru pentru protecția mediului și, în egală măsură, în interesul dumneavoastră, în calitate de client, de a primi numai cataloage de produse cu un conținut atractiv și relevant pentru dumneavoastră.

Temeiul juridic este astfel interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

Opoziția privind publicitatea: Aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră și primirii de informații publicitare. Dacă nu sunteți interesat să primiți aceste informații publicitare, vă rugăm să ne anunțați folosind datele de contact furnizate. 

 

    1. Serviciul de știri și buletinul informativ prin poștă

 

Pe lângă cataloagele de produse, dorim să trimitem clienților noștri vouchere de ziua lor de naștere, informații despre produse noi, sfaturi valoroase și știri prin poștă. 

Temeiul juridic pentru aceasta este interesul nostru legitim în comercializarea produselor (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

Opoziția la publicitate: Aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră și primirii de informații publicitare. Dacă nu sunteți interesat să primiți informații publicitare, vă rugăm să ne anunțați folosind datele de contact furnizate.

 

  1. Ștergerea datelor

 

   1. Date de la părțile interesate:

 

În cazul în care înregistrarea în magazinul online se face fără confirmarea necesară prin e-mail, de tip "double-opt-in", profilul web va fi șters după 24 de ore, deoarece nu putem presupune că datele astfel furnizate ar fi corecte.

Conturile de client confirmate rămân stocate timp de patru ani de la ultima comandă. Dacă în această perioadă nu este plasată nicio comandă, datele sunt șterse automat. Părțile interesate au opțiunea de a se opune acestei prelucrări și de a solicita ștergerea imediată a datelor lor.

Datele cu caracter personal privind eventuale cereri sau plângeri vor fi stocate până la soluționarea definitivă a cererii sau plângerii dumneavoastră (inclusiv, dacă este necesar, în fața instanțelor sau autorităților competente).

 

   1. Date de la clienți:

 

 • Datele online (de exemplu, numele de utilizator al magazinului online, identificatorii de pe paginile de socializare, dacă sunt disponibili) sau datele de contact: rămân stocate timp de patru ani și sunt șterse dacă nu se mai fac comenzi în această perioadă.
 • Datele contractuale: rămân stocate timp de 10 ani, în conformitate cu perioadele legale de păstrare, pentru a putea furniza dovezi autorităților (de exemplu, autoritatea fiscală).
 • Datele prelucrate pentru comunicarea privind livrarea comenzii vor fi păstrate până când comanda este procesată și articolele comandate sunt livrate și până când putem considera că nu pot apărea alte întrebări sau reclamații în legătură cu procesarea și livrarea comenzii.

 

   1. Înregistrări telefonice:

 

Indiferent dacă a fost înregistrată o conversație pur informativă, o comandă sau o reclamație, înregistrarea audio va fi ștearsă după 3 (trei) luni.

 

  1. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

 

În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi în calitate de persoană vizată, în condițiile și limitele prevăzute de GDPR:

 • Dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi în conformitate cu art. 15 GDPR
 • Dreptul la rectificare datelor inexacte sau incomplete în conformitate cu articolul 16 GDPR
 • Dreptul la ștergerea datelor stocate de noi în conformitate cu art. 17 GDPR
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor stocate de noi în conformitate cu art. 18 GDPR
 • Dreptul de a revoca consimțământul acordat în orice moment în conformitate cu art. 7 (3) GDPR; acest lucru are drept consecință faptul că nu mai putem continua în viitor prelucrarea datelor pe baza acestui consimțământ.
 • Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 GDPR
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă, în conformitate cu articolul 77 din GDPR, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă normele GDPR.

În România autoritatea de supraveghere competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - https://www.dataprotection.ro/

 

Dreptul de opoziție

În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza intereselor noastre legitime conform art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu art. 21 din GDPR, în măsura în care există motive care decurg din situația dvs. particulară.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de opoziție, sau oricare dintre drepturile dvs. amintite mai sus, ne puteți transmite pur și simplu un e-mail în acest sens la [email protected]  .

 

 

  1. Securitatea datelor

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt transferate prin internet pe website-ul nostru folosind așa-numitul sistem de securitate SSL (Secure Socket Layer). Această tehnologie oferă un nivel ridicat de securitate și, prin urmare, este utilizată, de exemplu, și de bănci pentru protecția datelor în cadrul serviciilor bancare online. Ne securizăm website-ul și sistemele cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate și de ultimă generație împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau distribuirii datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate.

 

  1. Actualizarea și modificarea prezentei Declarații privind protecția datelor cu caracter personal

 

Această Declarație privind protecția datelor este valabilă în prezent și a fost actualizată în februarie 2024. Ca urmare a dezvoltării continue a website-ului nostru și a ofertelor noastre, precum și ca urmare a dezvoltării cerințelor legale sau practicilor autorităților în domeniu, este posibil ca această Declarație privind protecția datelor să sufere unele modificări. Puteți accesa și tipări versiunea actuală  a acestei Declarații privind protecția datelor în orice moment pe websitesite-ul https://mediashop.ro/termeni-si-conditii .

 

Vă puteți modifica preferințele privind protecția datelor în orice moment la linkul https://mediashop.ro/setari-cookie în magazinul nostru online Mediashop.tv. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să solicitați modificări contactând serviciul nostru pentru clienți la numărul de telefon 031.8114.000, prin e-mail la [email protected] sau prin scrisoare la Mediashop-Group, "z.H. DSB" sau "to attn. GDPR", OP nr. 2 CP nr. 2 Oradea, jud. Bihor, Cod postal 410670 . 

 

―  Pentru siguranța dvs.  ―
✔ Garanție de sfatisfacție    ✔ Protecția datelor   ✔ Conexiune SSL securizată
© MediaShop România. All rights reserved.   
SAL  SOL